Peach Slide – Một Thác Nước Đẹp Ẩn Trong Khu Vực Hòa Bắc – Đà Nẵng

Ngày:

Hello everyone, how are you today?
Spring is here, and this is also the perfect season to go exploring the beautiful nature. And I especially like going to waterfalls in this season because they look fresher and more beautiful. Besides, the surrounding nature also becomes greener. Today I’m going to take you to a hidden waterfall that I love, called Peach Slide.

Xin chào mọi người, hôm nay bạn thế nào?
Mùa xuân đã đến rồi, và đây cũng là mùa hoàn hảo để đi khám phá thiên nhiên tươi đẹp. Và tôi đặc biệt thích đến những thác nước vào mùa này vì chúng trông tươi mới và đẹp hơn. Bên cạnh đó, thiên nhiên xung quanh cũng trở nên xanh hơn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến một thác nước bí ẩn mà tôi yêu thích, tên là Peach Slide.

Why does it have this name? Peach Slide is the name given to this waterfall by my foreign friends because it has a slide, and they often come here to water slide in the summer. It doesn’t even have a Vietnamese name. I tried to search for its name on google map but there is no available name. This proves that very few Vietnamese come here.

Tại sao nó có tên này? Peach Slide là tên do những người bạn nước ngoài của tôi đặt cho thác nước này vì nó có có máng trượt nước, và họ thường đến đây trượt nước vào mùa hè. Nó thậm chí còn không có tên tiếng Việt. Tôi đã cố gắng tìm kiếm tên của nó trên bản đồ google nhưng không có tên nào khả dụng. Điều này chứng tỏ rất ít người Việt Nam đến đây.

Where is this waterfall located? Actually I can’t show you the specific path to get here because the name of it and the way to get here are not shown on the map. What I can do is try to look it up on satellite map and pin it on pinmapple. I hope I will have the opportunity to bring you here in person. It is a waterfall located on a stream called Khe Dao flowing through Hoa Bac mountain area of ​​Hoa Vang district, Da Nang city.

Thác nước này nằm ở đâu? Trên thực tế, tôi không thể chỉ cho bạn con đường cụ thể để đến đây vì tên của nó và đường đến đây không được hiển thị trên bản đồ. Những gì tôi có thể làm là cố gắng tra cứu nó trên bản đồ vệ tinh và ghim nó trên google map. Tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội để đưa bạn đến đây trực tiếp. Nó là ngọn thác nằm trên con suối có tên là Khe Đào chảy qua vùng núi Hòa Bắc thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

From Da Nang city, we rode motorbikes in the direction of La Son-Tuy Loan highway in the morning, then we parked at a local’s house where Khe Dao stream flows. Then we walked along the stream to come to this waterfall. Honestly, I would never have known this waterfall if my foreign friends hadn’t led me here. And I don’t know how these friends discovered this waterfall. They must have spent a lot of time walking in the woods to discover it.

Từ thành phố Đà Nẵng, chúng tôi bắt đầu chạy xe máy vào buổi sáng theo hướng cao tốc La Sơn-Túy Loan, sau đó đậu xe tại nhà một người dân nơi có suối Khe Đào chảy qua. Sau đó chúng tôi đi bộ dọc theo con suối để đến với thác nước này. Thành thật mà nói, tôi sẽ không bao giờ biết đến thác nước này nếu những người bạn nước ngoài của tôi không dẫn tôi đến đây. Và tôi không biết những người bạn này đã khám phá ra thác nước này bằng cách nào. Chắc hẳn họ đã phải mất rất nhiều thời gian đi bộ trong rừng mới có thể khám phá ra nó.

From where we parked our motorbikes, it took us about 45 minutes to walk up along Khe Dao stream to reach Peach Slide. Along the way, we sometimes had to wade across streams, climb cliffs, and squeeze through groves of trees. There is really no way there, we had to find the easiest way for ourselves to get to the waterfall. That took us quite a while. That is also the reason that not many people know about an interesting place like this.

Từ chỗ đậu xe máy, chúng tôi mất khoảng 45 phút đi bộ dọc theo suối Khe Đào để đến được Peach Slide. Trên đường đi, có lúc chúng tôi phải lội suối, trèo vách đá, chui qua những lùm cây. Thực sự là không có đường đi, chúng tôi phải tìm đường đi dễ dàng nhất cho mình để đến thác. Điều đó đã khiến chúng tôi mất khá nhiều thời gian. Đó cũng là lý do mà không nhiều người biết đến một địa điểm thú vị như thế này.

After about 45 minutes of walking along the stream, we finally reached the waterfall. It was really well worth the effort and time we spent. According to my friend, in spring the water is more here, which makes this waterfall more beautiful, but also for that reason we couldn’t water slide. Besides, thanks to its hard-to-find location, the water here is very clean. At the foot of the waterfall, there is a rather large lake and the water is green in color. It is the perfect place to swim. Some of my friends swam there, while I went along the stream to discover more of the beauty of the surrounding area.

Sau khoảng 45 phút đi bộ dọc theo con suối, cuối cùng chúng tôi cũng đến được thác. Nó thực sự xứng đáng với nỗ lực và thời gian chúng tôi đã bỏ ra. Theo lời kể của bạn tôi, vào mùa xuân nước ở đây nhiều hơn khiến thác này đẹp hơn, nhưng cũng chính vì vậy mà chúng tôi không thể trượt nước được. Bên cạnh đó, nhờ vị trí khó tìm nên nước ở đây rất sạch. Dưới chân thác có một hồ nước khá rộng, nước có màu xanh ngắt. Đó là nơi hoàn hảo để bơi lội. Một số người bạn của tôi đã bơi ở đó, trong khi tôi đi dọc theo dòng suối để khám phá thêm vẻ đẹp của khu vực xung quanh.

In addition to the beautiful stream and waterfall, the nature around this area is also very beautiful. Located quite far from the human habitation area, this forest still retains its pristine appearance, you can tell it by looking at the patterns on the rocks. Located near the stream, the flora here is also quite diverse, there are many species of trees I have never seen before. I also occasionally come across a few birds in the trees, some reptiles and some fish in the stream, which amuses me.

Ngoài suối và thác đẹp, thiên nhiên xung quanh khu vực này cũng rất đẹp. Nằm khá xa khu vực sinh sống của con người, khu rừng này vẫn còn giữ được vẻ nguyên sơ, bạn có thể nhận biết điều đó bằng cách nhìn vào các hoa văn trên đá. Nằm gần suối nên hệ thực vật ở đây cũng khá đa dạng, có nhiều loài cây mà tôi chưa từng thấy. Tôi cũng thỉnh thoảng bắt gặp một vài con chim trên cây, một số loài bò sát và một số loài cá trong suối, điều đó khiến tôi thích thú.

We were all very satisfied with the trip and stayed here enjoying the beautiful scenery and fresh air until the afternoon we went back to where we parked our car to go back to the city. I hope these photos also help you to appreciate some of its beauty. Thank you for taking the time to read my post and have a nice day.

Tất cả chúng tôi đều rất hài lòng với chuyến đi và ở lại đây thưởng thức cảnh đẹp và không khí trong lành cho đến chiều chúng tôi quay trở lại nơi chúng tôi đậu xe của mình để trở về thành phố. Tôi hy vọng những bức ảnh này cũng giúp bạn đánh giá được phần nào vẻ đẹp của nó. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết của tôi và có một ngày tốt đẹp.

Đô Đô Ba Lô
Zalo: 0979 334 817
Whatsapp: 084 979 334 817
Website: https://www.dodobalo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Imdodohere/
Peakd: https://peakd.com/@dodovietnam

Đô Đô Ba Lôhttps://www.dodobalo.com
Photographer | Backpacker | Nature Lover | Local Guide | Outdoor Activity

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

chia sẻ:

spot_imgspot_img

Mới Nhất

More like this
Related

Một Địa Điểm Săn Mây Tuyệt Đẹp Tại Măng Đen

Với độ cao trên 1200m, và diện tích phần lớn là đồi núi và , Măng Đen là một điểm đến lý tưởng để có những bức ảnh "săn mây" tuyệt đẹp.

Ruộng Bậc Thang Kon Tu Rằng – Viên Ngọc Của Măng Đen

Hôm nay, chúng ta hãy cùng ghé thăm ruộng bậc thang Kon Tu Rằng, một trong những địa điểm đáng đến nhất của Măng Đen nhờ vẻ đẹp thiên nhiên của nó.

Chinh Phục Đỉnh Langbiang 2167m

Xin chào những người đam mê xê dịch, hôm...

Săn Mây Trên Đỉnh Hải Vân

When it comes to hunting clouds, you can immediately...