Thác Pongour – Nàng Tiên Ngủ Quên Trong Rừng Lâm Đồng

Ngày:

Da Lat is an unfamiliar destination not only for Vietnamese but also for many people around the world. It’s also one of my favorite cities and I’ve been here many times as well. What do you usually think of first when you think of Da Lat? Xuan Huong Lake, LangBiang Mountain, Tuyen Lam Lake, Datanla Waterfall, breathtaking cafes, poetic pine hills? Today I will introduce you to a destination quite far from the center of Dalat city and little known, but in my opinion it is a beautiful destination. Known as the fairy sleeping in the forest, Pongour Waterfall is a destination you should not miss when visiting Da Lat.

Đà Lạt là một điểm đến không còn xa lạ không chỉ đối với người Việt Nam mà còn đối với nhiều người trên khắp thế giới. Nó cũng là một trong những thành phố yêu thích của tôi và tôi cũng đã đến đây rất nhiều lần. Bạn thường nghĩ đến điều gì trước tiên khi nghĩ đến Đà Lạt? Hồ Xuân Hương, Núi LangBiang, Hồ Tuyền Lâm, Thác Datanla, các quá cà phê tuyệt đẹp, những đồi thông thơ mộng? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một điểm đến cách khá xa trung tâm thành phố Đà Lạt và ít người biết đến, nhưng theo tôi nó là một điểm đến tuyệt đẹp. Được mệnh danh là nàng tiên ngủ quên trong rừng, Thác Pongour là một điểm đến bạn đừng nên bỏ lỡ khi ghé thăm Đà Lạt.

Where is Pongour waterfall located?

Pongour Waterfall is a waterfall on the Da Nhim River in the land of Phu Hoi Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province. It is about 50km south of Da Lat city center.

Thác Pongour là một thác nước trên sông Đạ Nhim thuộc địa phận xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 50km về phía Nam.

This waterfall is also known as 7 Floor Waterfall. And in the last century, it was also named Nam Thien De Nhat Thac, which means the most beautiful waterfall in the South, by King Bao Dai when he visited here. The name Pongour is a French transliteration of the K’Ho indigenous language “Pon-gou”, which means master of the white clay because the clay in this land contains a lot of kaolin and is white in color.

Thác nước này còn được gọi là Thác 7 Tầng. Và vào thế kỷ trước, nó còn được đặt tên là Nam Thiên Đệ Nhất Thác, nghĩa là ngọn thác đẹp nhất trời Nam, do vua Bảo Đại đặt tên khi đến thăm nơi đây. Tên Pongour là phiên âm tiếng Pháp của tiếng bản địa K’Ho “Pon-gou”, có nghĩa là bậc thầy về đất sét trắng vì đất sét ở vùng đất này chứa nhiều cao lanh và có màu trắng.

Pongour waterfall has a height of about 40 meters and a width of more than 100 meters, it flows through a 7-storey stone terrace system. It is surrounded by primeval forest with an area of ​​​​about 2.5 hectares with diverse and rich vegetation.

Thác Pongour có chiều cao khoảng 40 mét, rộng hơn 100 mét, chảy qua hệ thống thềm đá 7 tầng. Nơi đây được bao bọc bởi khu rừng nguyên sinh có diện tích khoảng 2,5 ha với thảm thực vật đa dạng và phong phú.

The Legend of Pongour Falls:

According to legend, in the past, the land of Phu Hoi – Tan Hoi – Tan Thanh was ruled by a beautiful female K’Ho chief named Kanai. She has a talent for conquering wild animals for the benefit of humans, in which she has tamed four unusually large rhinos. Together with Kanai, they created the terrain, cleared the fields, planted corn, sowed rice and fought against the enemy to protect the village. Thanks to that, the life of the people here has become more and more prosperous and peaceful.

Truyền thuyết về thác Pongour:

Theo truyền thuyết, xưa kia vùng đất Phú Hội – Tân Hội – Tân Thành do một nữ tù trưởng người K’Ho xinh đẹp tên là Kanai cai trị. Cô có biệt tài chinh phục các loài động vật hoang dã để phục vụ lợi ích của con người, trong đó cô đã thuần hóa được 4 con tê giác to lớn khác thường. Cùng với Kanai, chúng đã cùng nhau dời núi lấp sông, khai khẩn nương rẫy, trồng ngô, gieo lúa và chống lại kẻ thù để bảo vệ buôn làng. Nhờ vậy, cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng ấm no, bình yên.

Until one spring, Kanai took her last breath. Four rhinoceroses stayed with her day and night without eating or drinking to death… Then the place where she lay appeared a beautiful waterfall. Kanai’s hair stream has turned into clear, cool, white water. And the horns of the rhinoceros have turned into big mossy green stones stacked from high to low to form the steps for the waterfall to fall – It is a symbolic image of the strength of unity and eternal attachment between man and vast nature.

Cho đến một mùa xuân nọ, Kanai trút hơi thở cuối cùng. Bốn con tê giác ở bên nàng ngày đêm không ăn uống gì cho đến chết … Rồi nơi nàng nằm xuất hiện một thác nước tuyệt đẹp. Suối tóc của Kanai đã biến thành dòng nước trắng xóa, mát lạnh. Và sừng tê giác đã hóa thành những tảng đá lớn xanh rêu xếp chồng lên nhau từ cao xuống thấp tạo thành bậc cho thác đổ – Đó là hình ảnh biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết, gắn bó vĩnh cửu giữa con người với thiên nhiên bao la.

Among many beautiful places in Da Lat city, Pongour waterfall is probably the one located farthest from the city. However, being a nature lover, I didn’t mind riding a motorbike there. The road to get there is also very beautiful with pine hills along both sides of the road on Pren pass as well as flower gardens, strawberry gardens and cultural villages on both sides of the road. I departed from Da Lat city around 1 pm and reached the waterfall at 3 pm. I chose to go there in January, the time when Kanai, according to legend, passed away.

Trong số rất nhiều địa điểm đẹp ở thành phố Đà Lạt, có lẽ thác Pongour là thác nằm xa thành phố nhất. Tuy nhiên, là một người yêu thiên nhiên, tôi không ngại đi xe máy đến đó. Đường đến đó cũng rất đẹp với những đồi thông dọc hai bên đường trên đèo Pren cũng như những vườn hoa, vườn dâu, làng văn hóa hai bên đường. Tôi khởi hành từ thành phố Đà Lạt vào khoảng 1 giờ chiều và đến thác lúc 3 giờ chiều. Tôi đã chọn đến đó vào tháng Giêng, thời điểm mà theo truyền thuyết nà Kanai qua đời.

As I approached the waterfall, I was a little skeptical. On my previous trips to waterfalls, when I got close to the falls, I could see the waterfall from afar. But when I approached Pongour waterfall, the terrain was flat and I didn’t see any waterfall. Then I found out that to get to the waterfall, I had to walk down a steep slope for about 15 minutes, it was nestled between the cliffs and surrounded by primeval forest. Besides, you can also drive along the asphalt road to reach the foot of the waterfall.

Khi đến gần thác nước, tôi hơi nghi ngờ. Trong những lần đi đến thác trước đây, khi đến gần thác, tôi thường có thể nhìn thấy thác nước từ xa. Nhưng khi tôi đến gần thác Pongour, địa hình khá bằng phẳng và tôi không nhìn thấy ngọn thác nào. Sau đó tôi mới biết để đến được thác, tôi phải đi bộ xuống một con dốc cao khoảng 15 phút, nó nằm ẩn mình giữa những vách núi và xung quanh là rừng nguyên sinh. Bên cạnh đó bạn cũng có thể chạy xe theo đường nhựa để đến được chân thác luôn nhé.

When I arrived, I was truly overwhelmed by its grandeur. It is the widest waterfall I have ever seen. At the lower part of the waterfall is a large valley with primeval forests on both sides. I think before people built hydropower plants on the Da Nhim River, this waterfall was definitely a giant waterfall that could create such a large valley. Now this valley has become a place where people stand to be able to admire the majestic beauty of this waterfall directly. It is also a place where people can sit to rest and have a relaxing time under the shade of trees with their relatives and friends.

Khi đến nơi, tôi thực sự choáng ngợp trước sự hùng vĩ của nó. Đó là thác nước rộng nhất mà tôi từng thấy. Phía dưới chân thác là một thung lũng rộng lớn với những cánh rừng nguyên sinh hai bên. Tôi nghĩ trước khi người ta xây dựng thủy điện trên sông Đạ Nhim thì ngọn thác này chắc chắn là một ngọn thác khổng lồ mới có thể tạo ra một thung lũng rộng lớn như vậy. Giờ đây, thung lũng này đã trở thành nơi mà mọi người đứng để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn thác này một cách trực diện. Đó cũng là nơi mọi người có thể ngồi nghỉ ngơi, thư giãn dưới bóng cây cùng người thân và bạn bè.

In addition to admiring the breathtaking beauty of Pongour waterfall, I was also excited to explore the beauty of the surrounding nature. True to legend, the nature here is truly majestic. On both sides of the waterfall, there are huge cliffs standing up. I really don’t know how long it took this great waterfall to wear down the big rocks and create such a valley. The giant trees on both sides of the waterfall also prove the existence of the waterfall for a long time.

Ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của thác Pongour, tôi còn thích thú khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh. Đúng như truyền thuyết, thiên nhiên nơi đây thật sự hùng vĩ. Hai bên thác có những vách đá khổng lồ dựng đứng. Tôi thực sự không biết đã mất bao lâu để thác nước lớn này có thể mài mòn những tảng đá lớn và tạo ra một thung lũng như vậy. Những cây đại thụ hai bên thác cũng minh chứng cho sự tồn tại lâu đời của thác.

I was really satisfied with the trip to discover the stunning beauty of Pongour waterfall and the majestic nature around it. Although it is located quite far from the center of Da Lat city, it is really worth the effort and time that I spent. If you have the opportunity to travel to Da Lat, do not miss this great waterfall.

Tôi thực sự hài lòng với chuyến đi khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của thác Pongour và thiên nhiên hùng vĩ xung quanh nó. Tuy nằm khá xa trung tâm thành phố Đà Lạt nhưng nó thực sự xứng đáng với công sức và thời gian mà tôi đã bỏ ra. Nếu có dịp du lịch Đà Lạt, bạn đừng bỏ qua ngọn thác tuyệt vời này nhé.

Đô Đô Ba Lô
Zalo: 0979 334 817
Whatsapp: 084 979 334 817
Website: https://www.dodobalo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Imdodohere/
Peakd: https://peakd.com/@dodovietnam

Đô Đô Ba Lôhttps://www.dodobalo.com
Photographer | Backpacker | Nature Lover | Local Guide | Outdoor Activity

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

chia sẻ:

spot_imgspot_img

Mới Nhất

More like this
Related

Một Địa Điểm Săn Mây Tuyệt Đẹp Tại Măng Đen

Với độ cao trên 1200m, và diện tích phần lớn là đồi núi và , Măng Đen là một điểm đến lý tưởng để có những bức ảnh "săn mây" tuyệt đẹp.

Ruộng Bậc Thang Kon Tu Rằng – Viên Ngọc Của Măng Đen

Hôm nay, chúng ta hãy cùng ghé thăm ruộng bậc thang Kon Tu Rằng, một trong những địa điểm đáng đến nhất của Măng Đen nhờ vẻ đẹp thiên nhiên của nó.

Chinh Phục Đỉnh Langbiang 2167m

Xin chào những người đam mê xê dịch, hôm...

Săn Mây Trên Đỉnh Hải Vân

When it comes to hunting clouds, you can immediately...