Săn Mây Trên Đỉnh Hải Vân

Ngày:

When it comes to hunting clouds, you can immediately think of famous places in the north such as Ta Xua, Sa Pa, Y Ty, O Qui Ho, Bach Moc Luong Tu, Ma Pi Leng, … or in Da Lat is in the south. However, even in Da Nang and Hue, there is also a very beautiful place to hunt clouds, which is the top of Hai Van Pass.

Khi nhắc đến săn mây, các bạn có thể nghĩ ngay đến những địa điểm nổi tiếng ở phía Bắc như là Tà Xùa, Sa Pa, Y Tý, Ô Qui Hồ, Bạch Mộc Lương Tử, Mã Pí Lèng,…hay ở Đà Lạt ở phía Nam. Tuy nhiên, ngay tại Đà Nẵng và Huế cũng có một địa điểm săn mây rất đẹp đó chính là đỉnh Đèo Hải Vân.

First, let’s find out where the top of Hai Van pass is. Hai Van Pass is an extension to the sea of ​​the legendary Truong Son mountain range, the natural boundary between Da Nang city and Thua Thien Hue province. In the past, to go from North to South of Vietnam or from Da Nang to Hue by road, everyone had to cross the Hai Van Pass. However, because Hai Van pass is dangerous with sharp turns, the government has invested in building a tunnel through Hai Van pass to make traffic easier. Currently, most vehicles move through Hai Van tunnel and Hai Van pass is for those who love nature and sightseeing. From the top of the pass, we can admire the panorama of Da Nang city and the long stretch of Lang Co beach of Hue. And in the dry season, an activity that attracts a lot of people here is cloud hunting. Me, my wife and my two dogs also decided to do it today. People usually just stop at the bend at the top of Hai Van pass to hunt for clouds, but I’ve camped here a few times so I know the way to the top of Hai Van pass which is actually about 2km from the main road. That’s where we can see the clouds moving below us, not above.

Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu xem đỉnh đèo Hải Vân ở đâu. Đèo Hải Vân là phần nối dài ra biển của dãy Trường Sơn huyền thoại, là ranh giới tự nhiên giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đây, để đi từ Bắc vào Nam của Việt Nam hay từ Đà Nẵng đến Huế bằng đường bộ, ai cũng phải vượt qua con đèo Hải Vân. Tuy nhiên, do đèo Hải Vân hiểm trở với những khúc cua gấp nên chính quyền đã đầu tư xây dựng hầm qua đèo Hải Vân để lưu thông dễ dàng hơn. Hiện nay, hầu hết các phương tiện di chuyển qua hầm Hải Vân, đèo Hải Vân dành cho những ai yêu thích thiên nhiên, ngắm cảnh. Từ trên đỉnh đèo, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và bãi biển Lăng Cô trải dài của Huế. Và vào mùa nắng, một hoạt động thu hút rất nhiều người đến đây là săn mây. Tôi, vợ tôi và hai con chó của tôi cũng đã quyết định làm điều đó vào ngày hôm nay. Mọi người thường chỉ dừng lại ở khúc quanh đỉnh đèo Hải Vân để săn mây, nhưng tôi đã từng cắm trại ở đây vài lần nên tôi biết đường lên đỉnh đèo Hải Vân thực sự cách đường chính khoảng 2km. Đó là nơi chúng ta có thể nhìn thấy những đám mây di chuyển bên dưới chúng ta, không phải bên trên.

It can be said that Hai Van pass is a great place for nature lovers. Covered by green forests, Hai Van pass brings fresh and cool atmosphere all year round. In the summer, the temperature in the city center can reach 40 degrees Celsius, while the temperature on the pass is always 5-10 degrees Celsius lower. In addition, the cool breeze from the sea also brings fresh air flow. Since it is located far away from the city, the atmosphere here is also very quiet, you will not hear any urban noises such as car horns, construction noises, neighbors sound,…except the sound of the wind, the birds, the running water and the rustling of leaves. In addition, when we come here, we can see the green pine forests, green vegetation and beautiful flowers that can help us wash our eyes after hours of working with papers and computers. Especially, if you can get to the top of the pass where I went, then you can get a panoramic view of the surrounding majestic mountains, distant beaches and a clear sky.

Có thể nói, đèo Hải Vân là một địa điểm tuyệt vời cho những người yêu thiên nhiên. Được bao phủ bởi rừng xanh, đèo Hải Vân mang đến bầu không khí trong lành, mát mẻ quanh năm. Vào mùa hè, nhiệt độ ở trung tâm thành phố có thể lên tới 40 độ C, trong khi nhiệt độ trên đèo luôn thấp hơn từ 5-10 độ C. Ngoài ra, những làn gió mát từ biển thổi vào cũng mang đến luồng không khí trong lành. Vì nằm cách xa thành phố nên không khí ở đây cũng rất yên tĩnh, bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn đô thị nào như tiếng còi xe, tiếng ồn xây dựng, tiếng ồn từ hàng xóm, … ngoại trừ tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước chảy và tiếng lá xào xạc. Ngoài ra khi đến đây chúng ta còn được ngắm nhìn những rừng thông xanh mướt, những thảm thực vật xanh tươi và những loài hoa xinh đẹp giúp chúng ta có thể rửa mắt sau những giờ làm việc với giấy tờ và máy tính. Đặc biệt, nếu bạn có thể lên đến đỉnh đèo nơi tôi đã đến, thì bạn có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh núi non hùng vĩ xung quanh, những bãi biển xa xa và bầu trời trong xanh.

And an interesting detail in our cloud hunting yesterday is a herd of cows. When we reached the top of the pass, we came across a herd of cows leisurely grazing there. I don’t know where they came from, but they seemed to be comfortably focused on enjoying their favorite plants and not paying much attention to us. This is really their paradise with a lot of lush plants around. The calves ran happily around their mothers. This is their completely private space, they can do whatever they like without fear of being disturbed by humans. I really envy them.

Và một chi tiết thú vị trong cuộc săn mây ngày hôm nay của chúng tôi là một đàn bò. Khi lên đến đỉnh đèo, chúng tôi bắt gặp một đàn bò đang thong dong gặm cỏ ở đó. Tôi không biết chúng đến từ đâu, nhưng chúng có vẻ thoải mái tập trung vào việc thưởng thức những loại cây yêu thích của chúng và không để ý nhiều đến chúng tôi. Đây thực sự là thiên đường của chúng với rất nhiều loại thực vật tươi tốt xung quanh. Những chú bê con vui vẻ chạy quanh mẹ của chúng. Đây là không gian hoàn toàn riêng tư của chúng, chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng thích mà không sợ bị con người quấy rầy. Tôi thực sự ghen tị với chúng.

With the above characteristics, this becomes a great retreat. While I was walking around to explore the natural beauty of this area and take pictures of the clouds, my wife chose a lawn to meditate and then read a book. She is always like that. As an online marketer, she works with computers a lot, so I understand that times like these are great for her to re-balance her life and regain her energy. I could feel her happiness after spending time there, which also made me happy. And I guess my two dogs enjoyed their time there too. Instead of having to stay indoors, they were free to run everywhere. They followed me around to explore the area, they even challenged the cows. But they seemed so small that the cows didn’t pay much attention to them. Until they got tired, they returned to my wife’s side. Overall, our little family had a wonderful time together there enjoying the beauty of nature, breathing in the fresh air and doing the things we love. It is truly a wonderful place where we can escape from our busy daily lives to find peace and regain our energy.

Với những đặc điểm trên, đây trở thành nơi nghỉ ngơi tuyệt vời. Trong khi tôi dạo quanh để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của khu vực này và chụp ảnh mây thì vợ tôi chọn một bãi cỏ để ngồi thiền và sau đó đọc sách. Cô ấy luôn như vậy. Là một người làm marketing trực tuyến, cô ấy làm việc với máy tính nhiều nên tôi hiểu rằng những lúc như thế này là rất tốt để cô ấy cân bằng lại cuộc sống và lấy lại năng lượng cho mình. Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô ấy sau thời gian ở đó, điều đó cũng khiến tôi hạnh phúc. Và tôi đoán hai con chó của tôi cũng rất thích thời gian ở đó. Thay vì phải ở trong nhà, chúng được tự do chạy khắp nơi. Chúng đi theo tôi để khám phá khu vực xung quanh, thậm chí chúng còn thách thức những con bò. Nhưng chúng có vẻ nhỏ bé đến mức lũ bò không chú ý đến chúng. Cho đến khi mệt, chúng mới trở về bên vợ tôi. Nhìn chung, gia đình nhỏ của chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành và làm những điều chúng tôi yêu thích. Đó thực sự là một nơi tuyệt vời, nơi chúng ta có thể thoát khỏi cuộc sống bận rộn hàng ngày để tìm kiếm sự bình yên và lấy lại năng lượng của mình.

And the main purpose of my trip today is hunting clouds. This is a great time and place to do it. When we got there around 3pm, the sky was still quite clear and blue. We took the time to explore around. And by about 4:30, the clouds had begun to appear scatteredly. At first they were just small clouds, then they quickly formed cloud streams surrounding the mountains. And just a moment later, a sea of ​​clouds appeared. The sea of ​​clouds became more and more dense and covered everything. I didn’t see anything but some peaks rising out of the sea of ​​clouds because I was lucky enough to be standing at a high peak. But then the clouds got thicker and thicker and they formed right on top of where we were. I don’t know where they came from, but after about 5 minutes, everything was covered with clouds, I was only able to see things within about 10m. The cows were still grazing, they didn’t care about the change around, they must have gotten used to it every day. The temperature dropped quite quickly, so we decided to return to the city before the clouds became thicker and the temperature dropped lower.

Và mục đích chính của chuyến đi hôm nay của tôi là săn mây. Đây là thời gian và địa điểm tuyệt vời để làm điều đó. Khi chúng tôi đến đó vào khoảng 3 giờ chiều, bầu trời vẫn còn khá trong xanh. Chúng tôi đã dành thời gian để khám phá xung quanh. Và đến khoảng 4h30, mây đã bắt đầu xuất hiện rải rác. Ban đầu chúng chỉ là những đám mây nhỏ, sau đó chúng nhanh chóng tạo thành những luồng mây bao quanh các ngọn núi. Và chỉ một lúc sau, một biển mây xuất hiện. Biển mây ngày càng dày đặc và bao trùm lên mọi thứ. Tôi không nhìn thấy gì ngoài một số đỉnh núi nhô ra khỏi biển mây vì tôi may mắn được đứng trên đỉnh cao. Nhưng sau đó những đám mây ngày càng dày hơn và chúng hình thành ngay trên đỉnh nơi chúng tôi đang đứng. Tôi không biết chúng đến từ đâu, nhưng sau khoảng 5 phút, mọi thứ đã bị mây mù bao phủ, tôi chỉ có thể nhìn thấy những thứ trong phạm vi khoảng 10m. Những con bò vẫn gặm cỏ, chúng không quan tâm đến sự thay đổi xung quanh, chắc hẳn chúng đã quen với điều đó hàng ngày. Nhiệt độ giảm xuống khá nhanh nên chúng tôi quyết định quay trở lại thành phố trước khi mây dày hơn và nhiệt độ xuống thấp hơn.

You can watch the video of our cloud hunting here:

Các Bạn có thể xem video về chuyến săn mây của chúng tôi tại đây:

And you can read more of my posts here:

Và các bạn có thể theo dõi thêm bài viết của tôi tại đây:

https://peakd.com/hive-163772/@dodovietnam/hunting-clouds-at-the-peak-of-hai-van-pass

Đô Đô Ba Lô
Zalo: 0979 334 817
Whatsapp: 084 979 334 817
Website: https://www.dodobalo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Imdodohere/
Peakd: https://peakd.com/@dodovietnam

Đô Đô Ba Lôhttps://www.dodobalo.com
Photographer | Backpacker | Nature Lover | Local Guide | Outdoor Activity

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

chia sẻ:

spot_imgspot_img

Mới Nhất

More like this
Related

Một Địa Điểm Săn Mây Tuyệt Đẹp Tại Măng Đen

Với độ cao trên 1200m, và diện tích phần lớn là đồi núi và , Măng Đen là một điểm đến lý tưởng để có những bức ảnh "săn mây" tuyệt đẹp.

Ruộng Bậc Thang Kon Tu Rằng – Viên Ngọc Của Măng Đen

Hôm nay, chúng ta hãy cùng ghé thăm ruộng bậc thang Kon Tu Rằng, một trong những địa điểm đáng đến nhất của Măng Đen nhờ vẻ đẹp thiên nhiên của nó.

Chinh Phục Đỉnh Langbiang 2167m

Xin chào những người đam mê xê dịch, hôm...

Khám Phá 7 Thác trên Khe Ram – Hòa Bắc – Đà Nẵng

Xin chào mọi người, hôm nay bạn thế nào?Hôm...